Sunday, October 21, 2012

Këtu do të gjeni testin e Maturës 2012 dhe të Viteve tjera

Për të Shkarkuar Pyetjet Klikoni 
1. Download, Një dritare e re do hapet
2. Pritni 5 sekonda
3. Pastaj Klikoni


 

 

 

= Testi i vitit 2012 =

 

- Testi në Matematikë -

 Pyetja 1-3   Download

 Pyetja 4-6   Download
 Pyetja 7-8   Download
 Pyetja 9-10    Download
 Pyetja 11...   Download
 Pyetja 12-14  Download
 Pyetja 15-17  Download
 Pyetja 18-19  Download
 Pyetja 20-21  Download
 Pyetja 22-25  Download
 

- Testi në Fizikë -

 Pyetja 26-27  Download
 Pyetja 28-29  Download
 Pyetja 30-31  Download
 Pyetja 32-33  Download
 Pyetja 34-35  Download
 Pyetja 36-37  Download
 Pyetja 38-39  Download
 Pyetja 40...   Download
 

- Testi në Informatikë -

 Pyetja 41-42  Download
 Pyetja 43-45  Download
 Pyetja 46-47  Download
 Pyetja 48-50  Download
 Pyetja 51-53  Download
 Pyetja 54-56  Download
 Pyetja 57-60  Download
 


- Testi në Ekonomi dhe Ndërmarrësi -

 Pyetja 61-62  Download
 Pyetja 63-66  Download
 Pyetja 68-70  Download
 Pyetja 71-75  Download
 Pyetja 76-78  Download
 Pyetja 79-80  Download
 

- Teste të Ndryshme -

Faqja e 1...   Download
Faqja e 2...   Download
Faqja e 3...   Download
Faqja e 4...   Download
Faqja e 5...   Download
Faqja e 6...   Download
Faqja e 7...   Download
Faqja e 8...   Download
Faqja e 9...   Download
Faqja e 10...   Download
Faqja e 11...   Download
 
 
 

- Testet e Vitit 2010 -

Testi-B Gjimnazi Natyror Qershor 2010     Download
Testi-A Gjimnazi Natyror Qershor 2010     Download
 


- Testet e Vitit 2009 -

Gjimnazi Natyror Gusht GR-B         Download
Gjimnazi Natyror Gusht GR-A         Download
Gjimnazi Natyror Qershor GR-B         Download
Gjimnazi Natyror Qershor GR-A         Download
Testi-B Drejtimi Profesional III Qershor     Download
Testi-A Drejtimi Profesional III Qershor     Download
Testi-B Drejtimi Profesional III Gusht      Download
Testi-A Drejtimi Profesional III Gusht      Download
Gjimnazi Shoqeror Gjuhesor Gusht GR-B     Download
Gjimnazi Shoqeror Gjuhesor Gusht GR-A         Download
Gjimnazi Shoqeror Gjuhesor Qershor GR- B    Download
Gjimnazi Shoqeror Gjuhesor Qershor GR-A    Download
 


- Testet e Vitit 2008 -

Gjimnazi Matematik-Informatik Qershor GR-A   Download
Gjimnazi Matematik-Informatik Qershor GR-B   Download
Gjimnazi Natyror Qershor 2008 GR-A     Downlaod
Gjimnazi Natyror Qershor 2008 GR-B         Downlaod
Gjimnazi Natyror Gusht 2008 GR-A      Download
Gjimnazi Natyror Gusht 2008 GR-B      Download
Gjimnazi Gjuhesor Qershor GR-B       Download
Gjimnazi Gjuhesor Qershor GR-A       Download
Gjimnazi Gjuhesor Gusht GR-B        Download
Gjimnazi Gjuhesor Gusht GR-A        Download 
Arsimi Profesionale Qershor GR-A            Download
Arsimi Profesionale Qershor GR-B            Download
Gjimnazi Shoqeror Qershor GR-A       Download
Gjimnazi Shoqeror Gusht GR-B        Download 
Gjimnazi Shoqeror Gusht GR-A        Download
 

 
........................ JU UROJ SUKSES ........................